ĐỔI THẺ CÀO


► Quý khách cần điền đúng Seri, Cố tình điền sai khiếu nại web sẽ KHÔNG xử lý.
 Bài viết hướng dẫn sử dụng website : Bấm Vào Đây  
 Kiểm tra seri thẻ cào Viettel : Bấm Vào Đây  
  Tạo WEBSITE con : Bấm Vào Đây  
 Không nhận thẻ cào có nguồn gốc mua từ Visa, Thẻ tín dụng, Tiki ... Thẻ lừa đảo, Phát hiện khóa v.v
 Không nhận thẻ ăn cắp, lừa đảo, thẻ không xác minh nguồn gốc, API game bài đấu api sẽ bị khóa vv

  Chú ý đổi thẻ : Điền sai giá trị thẻ sẽ bị trừ đi 50% số tiền của mệnh giá nhỏ hơn( KHÔNG GIẢI QUYẾT )

Bảng phí đổi thẻ cào
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12.5 % 14 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 % 13.5 %
Đại lý/API 11.2 % 12.7 % 12.2 % 12.2 % 12.2 % 12.2 % 12.2 % 12 % 12 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 11.7 % 11.7 % 11.7 % 11.7 % 11.7 % 11.7 % 11.7 % 11.7 %
Đại lý/API 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 % 10.4 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 18.5 % 18.5 % 18.5 % 18.5 % 16 % 14 % 14 % 14 %
Đại lý/API 17.5 % 17.5 % 17.5 % 17.5 % 15 % 13 % 13 % 12 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ
Thành viên 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Đại lý/API 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 % 16 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ 1,000,000đ
Thành viên 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 % 12 %
Đại lý/API 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 % 10 %
Nhóm 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 500,000đ
Thành viên 12.7 % 12.7 % 12.7 % 12.7 % 12.7 %
Đại lý/API 11.2 % 11.2 % 11.2 % 11.2 % 11.2 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 30,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 19 % 19 % 19 % 19 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 % 18 %
Đại lý/API 18 % 18 % 18 % 18 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 %
Nhóm 10,000đ 20,000đ 50,000đ 100,000đ 200,000đ 300,000đ 500,000đ 1,000,000đ 2,000,000đ 5,000,000đ 10,000,000đ
Thành viên 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 19 % 15 % 15 % 15 %
Đại lý/API 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 17 % 14 % 14 % 14 %

2020 - 2023 © DoiThe365.COM - NHÀ PHÂN PHỐI THẺ GAME, THẺ ĐIỆN THOẠI HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

DMCA.com Protection Status